Звіт завідувача за 2022-2023 н. р.

22.Сер.2023
Звіт завідувача за 2022-2023 н. р.

З В І Т

завідувача Житомирського дошкільного навчального закладу № 35
Романенко Тетяни Леонідівни
за 2022-2023 навчальний рік

              Житомирський дошкільний навчальний заклад № 35 в 2022-2023 навчальному році здійснював свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
Конституції України; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про дошкільну освіту»; «Положення про ЗДО»; Базового компоненту дошкільної освіти (оновлена редакція); Закону України «Про охорону праці»; листа МОН України № 1 /3737-22 від 29.03.2022р. «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»; листа МОН України № 1/8504-22 від 27.07.2022 р. «Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році»; листа МОН України № 1 3845-22 від 02.04.2022 р. «Про рекомендації для працівників дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні» (з додатками). А також відповідно власного Статуту, програми розвитку та річного плану.
               У 2022-2023 навчальному році дошкільний навчальний заклад №35 здійснював освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
• художньо-естетичний;
• екологічний
              Впродовж 2022-2023 навчального року в дошкільному навчальному закладі вирішувались завдання забезпечення активності з фізкультурно-оздоровчої роботи, створення безпечних умов організації освітнього процесу, формування патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями , знанням народних традицій та звичаїв; налагодження партнерської взаємодії з родинами вихованців .
                Впродовж 2022-2023 навчального року в закладі функціонувало 5 груп:
• 1 група раннього віку
• 1 група об’єднана (ранній вік + ІІ молодша)
• 3 групи дошкільного віку.
               Освітній процес в дошкільному закладі організовувався відповідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Педагогічний процес забезпечували 12 кваліфікованих спеціалістів: керівник закладу та вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, практичний психолог/соціальний педагог, 7 вихователів.
              Методична робота в ЖДНЗ № 35 здійснюється згідно із рекомендаціями МОН України , нормативними документами про освіту, про дошкільну освіту, рекомендаціями НМЦ департаменту освіти Житомирської міської ради.
             Діяльність адміністрації закладу спрямовувалась на забезпечення умов для виконання річних завдань педагогічним колективом на 2022-2023 н. р.
             Якість виконання вимог Базового компонента стоїть на постійному контролі керівника, результати контролю розглядалися на засіданнях педагогічних рад та адміністративних нарадах. Вихователі усіх вікових груп працювали за програмою «Українське дошкілля», яка спрямовує педагогів на врахування індивідуальних особливостей дітей, їх фізичного та психічного розвитку, зумовлює налаштування освітнього процесу на принцип гуманізації та демократизації. Інваріантна складова реалізовувалась в дошкільному закладі через впровадження програм рекомендованих відповідно листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 №1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм».
          В 2022-2023 н. р. педагогічний колектив був активним учасником заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів, має певні досягнення:
• В дошкільному закладі пройшло методичне об’єднання для педагогів міста на тему «Екологічне виховання як засіб формування природних уявлень дітей дошкільного віку»;
• Протягом року вихователь-методист Чубарова М.С. брала участь в роботі творчої групи вихователів-методистів ЗДО міста з питання «Внутрішньої системи забезпечення якості освіти»;
• Профілактична програма «Шлях переможця», написана соціальним педагогом закладу С. Ремінською у співавторстві з колегою, здобула перше місце на міському та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»;
• Педагоги та вихованці стали учасниками Всеукраїнської виставки «Український сувенір», за результатами якої були нагороджені грамотою департаменту освіти Житомирської міської ради за залучення дітей до процесу творення робіт з використанням традиційних матеріалів і технік через пізнання народного мистецтва;
• Колектив закладу та батьки вихованців долучилися до благодійних акцій «Смілива гривня» та «Благодійна гривенька» (збір коштів на потреби української армії);
• Колектив закладу та батьки вихованців започаткували благодійну акцію «Солодощі для героїв» по збору смаколиків для наших захисників.
                З метою забезпечення якості освітнього процесу, надання кожному педагогу конкретної допомоги, проводився систематичний контроль за станом освітнього процесу, який відповідав річним завданням та був спрямований не лише на виявлення недоліків, а й глибоке вивчення стану освітнього процесу. Питання щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу перевірялись під час фронтального, підсумкового, тематичного, оперативного контролю. Результати контролю заслуховувались на педагогічних радах, адміністративних та виробничих нарадах.
               Важливою умовою організації діяльності дошкільного закладу, ефективності освітнього процесу є результати моніторингу сформованості компетентностей дітей у всіх вікових групах, готовність випускників закладу до шкільного навчання. У закладі були проведені вхідний моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмових вимог станом на початок 2022-2023 навчального року (жовтень 2022 р.) та підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмових вимог станом на кінець 2022-2023 навчального року (травень 2023 р.).
               Аналіз результатів першого моніторингового вивчення свідчить про невелику кількість дітей з високим рівнем засвоєння програмового матеріалу, наявність дітей з початковим рівнем засвоєння матеріалу. Дані результати обумовлені об’єктивними причинами (несистематичне відвідування дітьми закладу в зв’язку з військовим станом в країні) та в подальшому педагоги були націлені на систематичну та цілеспрямовану роботу з вихованцями з формування компетентностей з усіх освітніх напрямів шляхом підвищення рівня індивідуальної роботи, використання новітніх освітніх технологій та різних платформ для занять з дошкільниками. Крім того , для забезпечення процесу формування досвіду дітей в різних видах діяльності педагогами організовувалась постійна взаємодія з вихованцями, яка не регламентувалась часом і відбувалась упродовж дня. Тож, результати другого моніторингового дослідження, яке було проведене у травні 2023 року, свідчать про те , що робота ведеться в вірному напрямку та приносить свої позитивні результати.
               В 2022-2023 навчальному році педагоги ЖДНЗ № 35 приділяли особливу увагу національно-патріотичному вихованню дошкільників, формуючи любов до рідного краю (до рідного дому, родини, дитячого садка, міста), почуття власної гідності як представників свого народу, виховуючи любов , повагу до своїх національних традицій, до культурного спадку свого народу. Щоб отримати гарний результат, використовувались різноманітні форми та методи: віртуальні екскурсії містом та Україною, розповіді вихователів, різноманітні дидактичні ігри, розгляд ілюстративних матеріалів, свята, розваги, тематичні дні, проведення благодійних акцій на підтримку наших захисників. В методичному кабінеті створена добірка електронних матеріалів (презентацій, дидактичних ігор, віртуальних подорожей) по ознайомленню з рідним містом.
                 Велика увага педагогами ЖДНЗ № 35 приділялась формуванню екологічної компетентності дитини відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Вихованці закладу мають відповідні знання та усвідомлюють екологічну цінність природного середовища, вони навчаються цінувати та оберігати природні ресурси, усвідомлювати наслідки своєї діяльності. Вихователі Ревуцька Н.О., Корж О.П., Таценко Ю.Ф., Руденко О.Ю. використовують цікаві форми та методи екологічного виховання: бесіди, демонстрація картин та відеофільмів, праця в природі, екологічні казки, дидактичні ігри, різноманітні досліди. В кожній групі створені куточки експериментально-дослідницької діяльності.
               Важливим чинником розвитку дитини є художньо-естетичний розвиток. Цьому сприяє діяльність музичного керівника Мороз С.М. В дошкільному закладі завжди цікаво проходять музичні заняття, свята, розваги, під час яких наші вихованці демонструють належне музично-ритмічне відчуття, виразний спів, вміння виконувати ритмічні рухи різного характеру з атрибутами та без них, імпровізацію на музичних інструментах. Під час своєї роботи педагог постійно використовує мультимедійну систему , ознайомлюючи дітей з різними видами музичної діяльності: слухання музики, музично-ритмічні рухи, спів та підспівування. Відповідно до річного плану в закладі були проведені у всіх вікових групах музичні свята та розваги. В цьому навчальному році вони проводилися без участі батьків в зв’язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом в Україні . Заслуговують на увагу розвага до Дня вишиванки, екологічне свято «Бережемо природу ми!», свято випуску дітей до школи на патріотичну тематику.
             На належному рівні проводиться в закладі гурткова робота. Протягом навчального року вихованці дошкільного закладу із задоволенням опановували мистецтво квілінгу (гурток «Чарівні смужечки»), вчилися вишивати (гурток «Королева голочка»), робити аплікації з круп, паперових кружечків (гурток «Умілі руки»), а також поробки з різноманітних матеріалів, навчались різним технікам образотворчої діяльності (арт-студія «Маленький дизайнер»). Ця робота була спрямована на задоволення потреб батьків і дітей, сприяла розвитку здібностей, талантів наших вихованців, розвитку творчої особистості, естетичного смаку.
             В дошкільному закладі створена постійно діюча виставка, на якій представлені роботи дітей, створені самостійно, а також разом з батьками, присвячені подіям, які відбуваються в закладі, місті, країні. Також керівники гуртків влаштовують виставки дитячих робіт, з метою показати досягнення своїх вихованців.
            В дошкільному закладі методично правильно організована робота з фізичного виховання. Інструктор фізкультури Абрамович С.В. виховує у дітей свідоме ставлення до власного здоров’я, формує валеологічний світогляд, мотивує дітей до здорового способу життя. В дошкільному закладі створена належна матеріальна база для фізичного виховання, обладнаний спортивний майданчик, підібраний інвентар та атрибути , що сприяє організації рухливих ігор, занять, фізкультурних розваг та свят. Педагоги закладу постійно забезпечують рухову активність дітей: під час ранкової гімнастики, гімнастики пробудження після денного сну, під час занять з фізичної культури, прогулянок на свіжому повітрі. Протягом дня вихователі проводять рухливі ігри різних видів: сюжетні, спортивні, змагального типу, для підтримання належного рівня рухової активності.
               У дошкільному навчальному закладі на високому рівні працює психологічна служба. Практичний психолог Ремінська С.А. займається консультативно-просвітницькою , психодіагностичною та корекційно-розвивальною роботою.
            Ремінська С.А. здійснює соціально-психологічну просвіту батьків вихованців та педагогів за різними актуальними темами, постійно висвітлює на сайті ЖДНЗ №35 просвітницьку роботу серед батьків з питань профілактики булінгу, запобігання насильства в сім’ї, формування навичок психологічно здорового способу життя, виховання гармонійно розвиненої особистості, провела семінар – практикум для працівників соціально-психологічної служби для на тему «Відновлення особистісних ресурсів в кризових ситуаціях», взяла участь у створенні відео-порад для батьків на тему «Особисті кордони: чому це важливо?», розміщене в телеграм каналі департаменту освіти ЖМР.
              Багато уваги в дошкільному закладі приділяється питанню охорони життя і здоров’я дітей, тому пріоритетними напрямками стали:
• Свідоме виконання дитиною правил поведінки на вулиці, на прогулянці, в дошкільному закладі;
• Формування у вихованців розуміння цінностей власного життя та здоров’я;
• Формування уявлень про небезпечні рослини, гриби, хімічні речовини.
               Педагоги вирішують всі ці питання впродовж року під час організованих занять, індивідуальної роботи, під час проведення «Тижня безпеки дитини». Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом, в групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. Крім того, педагогами закладу була розроблена система міні-занять з БЖД «Хвилинки безпеки», які проводяться щодня та збагачують знання дітей про безпечну поведінку вдома та в довкіллі.
               Контроль з безпеки життєдіяльності у закладі у 2022-2023 р. носив комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією. Упродовж року проводились заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ефективного реагування на них. Це дало змогу швидко оволодіти алгоритмом дій під час сигналів повітряної тривоги у роботі в умовах воєнного стану.
              Організація харчування ведеться відповідно постанови КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування в закладах освіти». Харчування в закладі здійснюється у системі СУПіК для дошкільних навчальних закладів відповідно примірного двотижневого меню на літньо – осінній та зимово – весняний періоди, які затверджені та узгоджені з департаментом освіти Житомирської міської ради та відділом державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Житомирського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області. Питання організації харчування висвітлюються в інформаційних куточках для батьків з визначенням меню, про зміни в організації харчування можна дізнатися на сайті дошкільного закладу, щомісяця за результатами організації харчування дітей складаються звіти, які передаються в департамент освіти Житомирської міської ради.
             Протягом 2022-2023 року проводилась робота із вдосконалення матеріально-навчальної бази. Заклад забезпечений вогнегасниками та пожежними рукавами, іншим інвентарем. У встановлений термін здійснено перезарядку вогнегасників, перевірку контурів заземлення, держповірку діелектричних рукавиць, ботів. Проведено випробування мереж внутрішнього і зовнішнього пожежного водопостачання, результати випробувань оформлюються відповідними актами. Регулярно проводилась просвітницька робота з батьками. Розроблено інструкцію щодо дій персоналу закладу в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Наявна схема евакуації дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
            Адміністративно-господарчу службу в закладі очолює заступник завідувача з господарства Наталія Норина, яка упродовж року забезпечує належний стан усіх приміщень закладу, справність та безперебійну роботу холодильно-технологічного обладнання, функціонування водопровідно-каналізаційної системи, забезпечення теплою водою та теплоносієм під час опалювального періоду, дбає про безпечне середовище на території.
             Так, у 2023 році здійснено:
 косметичний ремонт комори;
 поточний ремонт пральні (заміна дверей, стеля, підлога, зрізка старого обладнання);
 заміна задвижки системи опалення;
 зовнішнє утеплення тимчасового укриття;
 косметичний ремонт групових осередків (заміна лінолеуму, косметичний ремонт в спальні І молодшої групи);
 поточний ремонт фундаменту приміщення дошкільного закладу.
            Придбано:
 холодильник на харчоблок;
 стільчики дитячі в кількості 30 шт для тимчасового укриття;
 посуд кухонний;
 комплекти дитячої постільної білизни в кількості 45 шт;
 тюль на харчоблок;
 тюль у вестибюль;
 стенд пожежної безпеки;
 засоби протипожежної безпеки;
 обігрівачі у тимчасове укриття ( 2 шт);
 захисні екрани для радіаторів;
 комод для білизни у пральню;
 обладнання для ігрових майданчиків.

               Протягом навчального року ЖДНЗ № 35 був залучений до ініціативи «Спільно до навчання», яка реалізується у співпраці МОН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). В рамках цієї ініціативи дошкільний заклад отримав набір канцелярського приладдя, розвиваючих ігор та медичні матеріали для надання медичної долікарської допомоги.
              Крім того, на території дошкільного закладу створена метеостанція для проведення дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку.
               У зв ́язку з військовою агресією та введенням в Україні воєнного стану найактуальнішими є безпекові питання. В дошкільному закладі облаштоване тимчасове укриття, де передбачені ігрові зони, місця для відпочинку дітей.  Укриття забезпечене водою, разовим посудом, предметами гігієни, ліхтарями. Усі працівники чітко виконують алгоритм дій при сигналі повітряної тривоги.
               У цей складний для нашої держави час колектив ЖДНЗ № 35 активно долучився до волонтерської діяльності, наші працівники беруть участь у виготовлення маскувальних сіток, костюмів, в’яжуть теплі носки та передають смаколики для наших захисників.