Результати моніторингу якості освіти в ЖДНЗ № 35 в 2020 – 2021 н.р.

26.Тра.2021
Результати моніторингу якості освіти в ЖДНЗ № 35 в 2020 – 2021 н.р.

26 травня 2021р. у ЖДНЗ № 35 відбулось засідання педагогічної ради, де педагоги підвели підсумки та оприлюднили результативність освітньої роботи з дошкільниками за навчальний рік,  провели моніторинг освітнього процесу відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільні освіту» про обов’язкове виконання дошкільними закладами незалежно від підпорядкування, типів і форм власності державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу  якості освітнього процесу в Житомирському дошкільному навчальному закладі № 35 за підсумками 2020 – 2021 навчального року проведена відповідна робота по оцінюванню рівня розвитку дітей за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г.В. в електронному варіанті кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дітей 6-го року життя, а також проводилось дослідження психологічної готовності до навчання у школі за методикою «Психологічна готовність до навчання дітей шестилітнього віку» Н. М. Ілляшенко, Т. Д. Стадненко та мотиваційної готовності до шкільного навчання за методикою «Визначення сформованості внутрішньої позиції школяра» М.Н. Ільїної.

Моніторингом було охоплено 36 (100%) дітей старшого дошкільного віку (група «Метелик» – 29дітей, різновікова група «Сонях» – 7 дітей старшого дошкільного віку).

Аналіз  показників розвитку дітей  старшої групи «Метелик» показав, що 22 (80 %) дітей мають високий рівень розвитку відповідно до віку,  6 (15 %) – достатній рівень розвитку, 1 (5%) дитина низький рівень розвитку.

Аналіз  розвитку дітей старшого дошкільного віку групи «Сонях»  показав, що 6 (88 %) дітей мають високий рівень розвитку відповідно віку, 1 (12 %) – достатній рівень розвитку. Дітей з  низьким рівнем розвитку не виявлено.

Щодо психологічної готовності дітей 6-ти річного віку до умов НУШ, то діагностика показала  у 27 (79 %) дітей 6-го року життя достатній рівень та у 7 (19 %) дітей високий рівень. У 1 (3 %) дітини виявлено низький рівень психологічної готовності до навчання, якій рекомендовано продовжувати дошкільну освіту. 

За даними діагностики мотиваційної готовності до НУШ, то результати показали  у 86 % дошкільників готовність сформована на 75 %, у 14 % дітей мотивація до навчання сформована у більшій мірі на 62,5 %. Дітей з низьким рівнем мотиваційної готовності не виявлено.

Це свідчить про досить результативну роботу педагогів Чубарової М.С., Чеснокової О.М., Ревуцької Н.О., Корж О.П., практичного психолога Ремінської С,А., які застосовують у своїй роботі ефективні і цікаві методи та прийоми, що дають можливість дітям активно мислити, спілкуватись, висловлювати свою думку, проявляти оригінальність та творчість. Отримані  знання та навички, в свою чергу, дають дитині впевнений старт у подальшому навчанні та житті.

Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей старшого дошкільного віку за програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року дає підстави вважати, що дошкільники засвоїли програму, робота була вагомою та результативною, наслідок – якісна підготовка дітей до навчання в Новій українській школі.