Моніторинг сформованості ключових компетентностей  дітей ЖДНЗ № 35 за 2021 – 2022 навчальний рік

28.Лип.2022
Моніторинг сформованості ключових компетентностей  дітей ЖДНЗ № 35 за 2021 – 2022 навчальний рік

Пріоритетним напрямом діяльності ДНЗ №35 «Горобинка» в 2021-2022 навчальному році є спрямування освітньо-виховного процесу на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти України (далі БКДО), який  ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних документах стосовно дитинства.

          Цілісність освітнього процесу в ДНЗ забезпечується реалізацією програми розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля»  та  освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

          Головним інструментом експертизи якості освітніх послуг в ДНЗ щодо формування компетенцій дошкільників відповідно БКДО України є моніторинг. 

           Моніторинг — це система організації збирання, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, яка забезпечує безперервне стеження за її станом і прогнозування розвитку.

           Завдання моніторингового дослідження:

  1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.
  2. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності ДНЗ прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти та освітніх програм.
  3. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.
  4. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

           Моніторинг сформованості ключових компетентностей  дітей в усіх вікових групах проводиться на початку  та в кінці навчального року .

         Перше обстеження сформованості ключових компетентностей дітей було проведене в вересні-жовтні 2021 року.

Узагальнені результати  визначення рівня компетентностей за освітніми напрямками (діти четвертого року життя, вересень 2021)

     У дітей зазначеної групи недостатньо сформована мовленнєва, сенсорно-пізнавальна  компетентності (частини доби, просторова орієнтація). Педагогам слід більше приділяти уваги  формуванню саме цих компетентностей.

Узагальнені результати визначення рівня компетентностей за освітніми напрямками ( діти  п’ятого року життя, вересень 2021)

 

Узагальнені результати визначення рівня компетентностей за освітніми напрямками (діти шостого року життя, жовтень 2021)

У зв’язку з військовою агресією та введенням в Україні воєнного стану, з 24 лютого 2022 року по 9 червня 2022 року в ЖДНЗ № 35 було призупинено освітній процес, тому кінцевий моніторинг не було проведено, проте зв’язок  з батьками вихованців підтримувався через соціальні мережі.

 

Завідувач ЖДНЗ № 35                            Тетяна РОМАНЕНКО

Вихователь-методист                               Марина ЧУБАРОВА