Моніторинг рівня компетентностей дітей у 2022-2023 навчальному році

16.Лип.2023
Моніторинг рівня компетентностей дітей у 2022-2023 навчальному році

Пріоритетним напрямом діяльності ЖДНЗ №35 в 2022-2023 навчальному році є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти України (далі БКДО), який ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства».
Головним інструментом експертизи якості освітніх послуг в дошкільному закладі щодо формування компетенцій дошкільників відповідно БКДО України є моніторинг.
Моніторинг — це система організації збирання, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, яка забезпечує безперервне стеження за її станом і прогнозування розвитку.

Завдання моніторингового дослідження:

 Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.
 Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності ЗДО прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти та освітніх програм.
 Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
 Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.
Моніторинг сформованості ключових компетентностей дітей в усіх вікових групах проводиться на початку та в кінці навчального року .
Перше обстеження сформованості ключових компетентностей дітей було проведене в вересні-жовтні 2022 року, друге – у травні 2023 року.
Аналіз результатів першого моніторингового вивчення свідчить про невелику кількість дітей з високим рівнем засвоєння програмового матеріалу, наявність дітей з початковим рівнем засвоєння матеріалу. Дані результати обумовлені об’єктивними причинами (несистематичне відвідування дітьми закладу в зв’язку з хворобами, військовим станом в країні тощо) та в подальшому педагоги були націлені на систематичну та цілеспрямовану роботу з вихованцями з формування компетентностей з усіх освітніх напрямів шляхом підвищення рівня індивідуальної роботи, використання новітніх освітніх технологій та різних платформ для занять з дошкільниками. Крім того , для забезпечення процесу формування досвіду дітей в різних видах діяльності педагогами організовувалась постійна взаємодія з вихованцями, яка не регламентувалась часом і відбувалась упродовж дня. Тож, результати другого моніторингового дослідження, яке було проведене у травні 2023 року, свідчать про те , що робота ведеться в вірному напрямку та приносить свої позитивні результати.
Узагальнені результати визначення рівня компетентностей дітей 4-го року життя (жовтень 2022, травень 2023)

 

Узагальнені результати визначення рівня компетентностей дітей 5-го року життя (жовтень 2022, травень 2023)

Узагальнені результати визначення рівня компетентностей дітей різновікової групи (жовтень 2022, травень 2023)

Відповідно до ст.7 Закону України «Про дошкільну освіту», «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9-249); інструктивно-методичних рекомендацій МОН від 06.11.2015, № 1/9- 535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», спрямовуючи освітній процес на реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», з метою забезпечення якісного рівня підготовки дітей до навчання в школі протягом жовтня 2022 року та травня 2023 року проведено моніторингове дослідження рівня сформованості життєвих компетентностей дітей старшого дошкільного віку.

Узагальнені результати визначення рівня компетентностей дітей старшого дошкільного віку різновікової групи (5 дітей)
(жовтень 2022, травень 2023)

Узагальнені результати визначення рівня компетентностей дітей старшого дошкільного віку (18 дітей)
(жовтень 2022, травень 2023)