Гурток «Маленький дизайнер»

16.Жов.2022
Гурток «Маленький дизайнер»

Творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів.

Витоки творчих здібностей і обда­рованості дітей на кінчиках їхніх пальців.
Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина.

(В.О. Сухомлинський)

Важливим завданням сьогодення є становлення творчо активної особис­тості, здатної вносити прогресивні зміни в життя суспільства, здійснювати вибір, ставити й розв’язувати проблеми, бути винахідливими, мати творчу уяву.

У зв’язку з цим процес малювання, ліплення, аплікації потрібно розуміти не тільки, як засвоєння дітьми тих чи інших знань і вмінь, а виховання в них уміння естетично сприймати навколишній світ і передавати його в своїх роботах.

Як відомо, одним із основних завдань дошкільного закладу, є забезпечення належних умов для повноцінно­го, своєчасного й різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної, творчої особистості.

Саме такі можливості надає творча діяльність. Не володіючи достатньою мірою навичками читання, письма, ус­ного мовлення, малі діти, як правило, віддають перевагу художнім засобам самовираження. Вони є для них водно­час і засобами адаптації до зовнішньо­го світу, і засобами спілкування з довкіллям. Саме тому розвиток твор­чих здібностей дітей засобами обра­зотворчого мистецтва, аплікації, ліплення є процесом при­родним та високоефективним. Залуча­ючи малюків до художньо-практичної діяльності, педагог реалізує не тільки завдання художнього виховання, а й більш глобальні — розвиває інтелектуаль­но-творчий потенціал дітей.

Формування творчої особистості – одне з найважливіших завдань педагогічної теорії і практики. Найбільш ефективним засобом для розвитку творчого мислення і уяви дітей є художньо-творча діяльність.

Психологами встановлено, що творча уява , фантазія починають формуватися у дитини в 3 – 5 років й досягають найбільшої сили у віці 6 – 7 років, після чого поступово згасають. Тому виникає необхідність якомога раніше розпочати навчання творчості, формувати творче мислення.

Отже, необхідно розвивати у дітей:

  • естетичне сприйняття;
  • образне мислення;
  • уяву, без якої не можлива жодна художньо-творча діяльність і яка розвивається на основі сприйняття образів;
  • дрібну моторику рук.

У контексті сказаного головними завданнями є:

  1. Розвивати у вихованців спостережли­вості, уміння порівнювати, відгукуватися на красу.
  2. Розвивати художні здібності, фор­мувати відповідні уміння.
  3. Формувати особисті позиції при сприйнятті творів мистецтва та в процесі власної творчості.
  4. Навчити створювати оригінальні композиції різними засобами (аплікація, ліплення, малювання)
  5. Надавати дошкільникові права ви­бору матеріалів, місця роботи, сюжету тощо.
  6. Надавати можливість  проявити творчість, спираючись на власний досвід.

 

Представляємо одне з занять на якому вихованці виконували аплікацію «Весняні квіти».

Аплікація – це вид образотворчої діяльності,

що передбачає виготовлення художніх зображень наклеюванням на основу за допомогою різнокольорового паперу.

За власним задумом вихованці створили цікаві весняні композиції.

 

Керівник гуртка: Ольга Вікторівна Воробйова