27.Чер.2023
Роль сім’ї …

Суспільство — це величезний дім, споруджений з маленьких цеглинок — сімей. Міцні цеглинки — міцний дім, крихкі цеглин­ки — це небезпечне для суспільства явище. А крихкість ця поля­гає найчастіше в безвідповідальності. Якщо у вас немає дітей — ви просто людина. Якщо ж у вас є діти, ви тричі, чотири, тисячу разів людина… Даючи життя новій людській істоті, ви немовби вписуєте своє ім’я в літопис свого народу, тому що продовжен­ня роду людського — це і є жива історія народу.” В.Сухомлинський

З давніх давен сім’я є необ­хідною умовою людського існування. А необхід­ною умовою розвитку сім’ї є дитина.

Роль сім’ї в суспільстві незрівнянна за своєю силою з будь-якими іншими соціальними інститутами, адже саме в сім’ї формується і розвивається особистість дитини, відбувається засвоєння нею соціальних ролей, необхідних для щасливого життєвого шляху в суспільстві.

Сім’я є першим мікросвітом, в якому дитина виховується, формується, розвивається, набуває соціальних умінь. Головні вихователі дитини — це її батьки.

Виховання дитини в сім’ї — складний соціально-педагогічний процес, який у разі дотримання певних умов може бути таким, що приносить радість і насолоду всім його учасникам. Він вміщує в себе вплив усієї атмосфери і мікроклімату сім’ї на формування особис­тості дитини.

Можливість виховного впливу на дитину закладена в самій природі ставлення батьків до дітей, сутність якого полягає в розумінні опіки, наданні свободи, усвідомленні відповідальності, активному спілкуванні старших з молодшими.

Батько і мати виявляють піклування, ніжність до своєї дитини, формують позитивне мислення, вчать усвідомлювати цінність життя та самоцінність, вчать підтримувати і розвивати в собі ви­соку самооцінку, впевненість у власній неповторності і індивідуальності.

Існують різні за характером вимоги батьків і особливості взаємин батьків і дітей. Вимоги батьків реалізуються в їх свідо­мій виховній діяльності з допомогою визначеного стилю життя, переконання. Власний приклад батьків — важливий засіб впливу на виховання дитини. Його виховне значення базується на при­таманній дитячому віку здатності до наслідування.

Передача дитині того соціального досвіду, який мають її батьки та діди, ознайомлення та залучення до культури тієї країни, де вона народилася і живе, наслідування її моральних норм, традицій — пряма функція батьків.

Батьки повинні передавати дітям лише позитивний соціальний досвід, свідомо змінюючи власне світосприйняття: перед дитиною відкривається позитивна картина світу — мамина посмішка, синє небо, яскра­ве сонце, і тільки від того, як буде діяти та інтерпретувати події і явища дорослий, у дитини формуватиметься уявлення про світ: безпечний і милосердний чи жорстокий і агресивний. Що ви оберете для своєї дитини?

Мама і тато мають дивитися на себе ніби з боку, очима дитини, щоб стати якомога кращими і створити позитивну модель світу, яку буде наслідувати дитина і проектувати у своєму житті.